Do realizacji naszych algorytmów, korzystamy z najnowszych rozwiązań firmy Siemens. Sterowników PLC rodziny 1200, 1500. Nasze wizualizacje HMI i SCADA cieszą się nie tylko przejrzystością i łatwością obsługi ale również nowoczesnym wyglądem.


  1. Algorytmika – Zanim przystąpimy do tytułowego zadania przeprowadzamy szczegółowy wywiad z zamawiającym. W najlepszym wypadku udaje się nam również skontaktować bezpośrednio z osobami, które będą z maszyną pracowały na codzień. Dobry wywiad to połowa sukcesu w procesie planowania algorytmiki zarówno w skomplikowanych projektach jak i tych, które nie wymagają dłuższego zastanowienia. Po zebraniu szczegółowych danych na temat pracy maszyny przystępujemy do planowania algorytmów, które będą realizowały proces. Gdy już algorytm jest gotowy, przedstawiamy go szczegółowo klientowi. Po akceptacji możliwe jest przystąpienie do pracy.

  2. Pisanie programu – Nasi specjaliści, na podstawie algorytmu pracy dzielą program na funkcje. Funkcje dzielone są na bloki. Dla bloków w zależności od realizowanej funkcji dobierany jest język programowania. Jest to konieczne ze względu na to, że nie każdy język potrafi opisać dany algorytm w sposób optymalny. 

  3. Języki programowania – Nasi specjaliści programują we większości znanych z PLC językach programowania. Dzięki temu możemy gwarantować, że kod programu jest zawsze zoptymalizowany pod kątem potrzeb algorytmu.Ciekawostka:

Języki programowania sterowników PLC

Języki graficzne:

  1. LAD (Ladder Diagram) – Zdecydowanie najpopularniejszy język programowania sterowników PLC. Dobrze odwzorowuje logikę aparatury łączeniowej. Nie bez powodu szczyci się największą popularnością wśród programistów o zacięciu elektrycznym.
  2. FBD (Function Block Diagram) – Język graficzny, który odwzorowuje logikę współczesnych języków programowania znanych z obszarów IT. Pojawiają się funkcje typu AND i OR ale warunkowanie w dalszym ciągu polega na ułożeniu elementów w odpowiedni sposób.
  3. GRAPH – W obecnej chwili praktycznie zapomniany język. W dużej mierze z tego powodu, że oferują go praktycznie wyłącznie sterowniki z wyższych, a co za tym idzie droższych rodzin. Jego zdecydowaną przewagą są struktury sekwencyjne i w przypadku tego typu algorytmu warto rozważyć jego zastosowanie.

Języki tekstowe:

  1. STL (Statement List) – Młodszy brat znanego w branży IT Asemblera. Typowy język maszynowy oparty o literowe mnemoniki. 
  2. SCL (Structured Control Language) – Język tekstowy najbardziej zbliżony do tradycyjnych języków programowania z branży IT. Najbliższe podobieństwo do Microsoftowego Visual Basic. SCL pozwala na opisanie o wiele bardziej skomplikowanych algorytmómw niż jego poprzednicy. Zawiera szereg typowych dla tego rodzaju programowania funkcji takich jak IF, FOR, WHILE, etc. jednocześnie zachowując tradycyjne sterownikowe elementy takie jak np. trigger czy timer.