Połączenie z popularnymi bazami danych umożliwia eksport danych diagnostycznych, pomiarowych czy jakościowych. Dzięki temu możemy zaoferować również budowę systemów akwizycji danych indywidualnie pod klienta.

Konieczność prowadzenia dokładnych obliczeń zużycia mediów czy danych produkcyjnych takich jak te o wydajności linii czy maszyn, stwarza konieczność automatyzowania procesów liczenia i magazynowania danych, a często i udostępniania w przystępnej dla systemów klienta formie. Dzięki ciągle rozwijającym się technologiom jest to możliwe. 

Zarówno zbieranie, liczenie jak i magazynowanie danych to element naszej oferty maszynowej. Podstawowe dane wydajnościowe publikowane są na bierząco w interfejsie maszyny. Opcjonalnie jesteśmy w stanie liczyć, wysyłać czy gromadzić dane w postaci najbardziej przystępnej klientowi i jego systemom. 

Możliwe jest również doposażenie zamawianej maszyny jak i istniejącego u klienta parku maszynowego w systemy dedykowane, które również stanowią element naszej oferty. 

Ciekawostka: Na dzień dzisiejszy, ze względu na konieczność uwzględnienia specyfiki już nie tylko branżowej ale zakładowej, nie ma na rynku wiodącego systemu akwizycji danych. Z tego powodu najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest budowa dedykowanego systemu akwizycji, który będzie skoncentrowany na potrzebach konkretnej firmy. Tylko taki system może dostarczyć danych, na których analizie wesprzeć się będzie można przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.