Połączenie z popularnymi bazami danych umożliwia eksport danych diagnostycznych, pomiarowych czy jakościowych. Dzięki temu możemy zaoferować również budowę systemów akwizycji danych indywidualnie pod klienta.


Strona w budowie.